Quantum Voxis

Meld u nu aan

Uw voornaam is te kort (minimaal 2 tekens)
✔
Uw achternaam is te kort (minimaal 2 tekens)
✔
Voer alstublieft uw echte e-mailadres in ([email protected])
✔

Het creëren van een financieel bewuste wereld

Wat is Quantum Voxis?

Veel mensen hebben weinig of geen investerings- of financiële kennis. Het veranderen van dit verhaal is de kernreden voor het creëren van Quantum Voxis. Onvoldoende investeringskennis kan de wereld niet vormgeven of mensen uitrusten met de vaardigheden of vastberadenheid die nodig zijn om hun mentale capaciteit, financiële discipline of blootstelling te verbeteren. Quantum Voxis lost dit probleem op door mensen te verbinden met investeringseducatiebedrijven.

Als Quantum Voxis mensen koppelt aan investeringseducatiebedrijven, verwerven ze investeringseducatie en ontdekken ze verrassende feiten in de investerings- en financiële wereld. Bovendien beginnen ze geïnformeerde beslissingen te nemen en hun kennis door te geven.

Quantum Voxis maakt de verbinding met investeringseducatiebedrijven net zo eenvoudig als registreren op de website. Mensen die verbinding willen maken met investeringseducatiebedrijven moeten op de registratieknop op Quantum Voxis klikken en hun namen, telefoonnummers en e-mails indienen. Inschrijvers moeten dubbel controleren om ervoor te zorgen dat de informatie die op Quantum Voxis wordt ingediend foutloos is, omdat een vertegenwoordiger van de onderwijsbedrijven waarmee ze zijn gematcht, contact met hen zal opnemen.

Sfeer

Waarom verbinden met Investeringsdocenten via Quantum Voxis?

Beginnersvriendelijkheid

Quantum Voxis beseft dat talloze mensen geen idee hebben van beleggen, maar wel bereid zijn om te leren. Als gevolg hiervan legt Quantum Voxis niet alleen link tussen mensen met voldoende kennis van beleggen en beleggingsdocenten, maar ook tussen degenen die helemaal opnieuw moeten beginnen.

Real-time Verbinding

Wanneer mensen zich registreren op Quantum Voxis, worden hun gegevens ontvangen door beleggingsonderwijsbedrijven en aan hen gekoppeld. Deze bedrijven nemen contact op met mensen via de ontvangen informatie om hen aan boord te krijgen.

Dankzij de real-time verbinding hoeven gebruikers niet extra uren, dagen, weken of maanden te wachten voordat ze worden verbonden met de beleggingseducatiepartners van Quantum Voxis.

Onze diensten zijn gratis

Quantum Voxis gelooft hartstochtelijk in inclusiviteit. Quantum Voxis brengt geen kosten in rekening om mensen te verbinden met geschikte beleggingseducatiebedrijven.

In lijn met haar doelstellingen om een financieel geletterde wereld te creëren, identificeerde Quantum Voxis kosten als een barrière voor onderwijs en koos ervoor om gratis diensten aan te bieden. Quantum Voxis zorgt ervoor dat iedereen die nieuwsgierig is naar beleggen en financiën toegang heeft tot geschikte docenten, gratis.

Redenen voor Investeerderseducatie

Voortdurend Leren

Quantum Voxis biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met beleggingseducatiewebsites om mensen te helpen bij het uitbreiden of diversifiëren van hun kennis door meer te leren over beleggingen.

Kennis opdoen

Beleggingseducatie helpt mensen een diep begrip te krijgen van wat er speelt in de beleggingswereld. Via beleggingseducatie reageren mensen ook op en interpreteren zij beleggingszaken.

Mentale Veerkracht opbouwen

Het verwerven van beleggingseducatie kan mensen de passie en vastberadenheid geven om financiële zaken aan te pakken. Schrijf je in voor beleggingseducatie door je te registreren op Quantum Voxis.

Introductie van Beleggen

Investeren is een tak van financiën die gaat over het kopen van activa in verschillende vormen die in de toekomst winst kunnen opleveren. Activa nemen niet automatisch toe in waarde of leveren rendement op. De neiging van een activum om in waarde te stijgen of te dalen en winst of verlies te maken, is afhankelijk van marktomstandigheden, economische situaties of het begrip van de beleggingsscène door de belegger.

Een belegger kan op basis van hun financiële doelen en andere overwegingen beleggen in beleggingsfondsen, aandelen, beursgenoteerde fondsen of obligaties. Beleggen is een risicovol financieel proces en vereist uitgebreide kennis om ermee om te gaan. Registreer op Quantum Voxis om verbinding te maken met beleggingseducatiebedrijven om te leren hoe beleggen werkt.

Leer Laag-risico investeringen via Quantum Voxis

Risico's beïnvloeden beleggingen. Beleggingseducatie kan mensen introduceren aan die risico's, de beleggingstypes die ze nadelig beïnvloeden, en hun mogelijke mitigatiemethoden. Hoewel Alle beleggingen risicovol zijn. Hieronder bespreken we enkele beleggingen aan het lagere einde van het risicospectrum:

Dividend Aristocrats

Dividend aristocraten zijn bedrijven met een geschiedenis van winst, stabiliteit, groei en dividendbetaling. Deze bedrijven zijn opgenomen in de S&P 500-index, hebben hun dividenden minstens 25 jaar verhoogd en hebben een marktkapitalisatie van $3 miljard. Deze bedrijven kunnen zelfs in moeilijke economieën dividenden uitkeren.

Spaarrekeningen met Hoog Rendement

De rentetarieven van hoogrenderende spaarrekeningen kunnen worden beïnvloed door marktfluctuaties. Toch kunnen hoogrenderende spaarrekeningen rendement opleveren en geldverlies op hoofd- en rentebetalingen voorkomen. Deze door de FDIC gesteunde investering (Federal Deposit Insurance Corporation) heeft een aanzienlijke liquiditeit.

Schatkistwaarden — De Amerikaanse schatkistwaarden zijn liquide en zullen mogelijk geen rentebetalingen achterhouden.

Money Market Funds — Geldmarktfondsen hebben korte looptijden, kunnen minimale rente betalen en hebben veel liquiditeit.

Schatkist Inflatie-Beschermde Waarden — De schatkist inflatie-beschermde waarden worden uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën en kunnen rendement opleveren op basis van inflatietarieven.

Deze investering met een laag risico kan tussen de vijf en 30 jaar verlopen en kan een strategie voor rendementen gebruiken om inflatietarieven te doorstaan. Hoewel schatkist inflatie-beschermde waarden een vast rentetarief kunnen bieden en halfjaarlijks betalen, kan de hoofdwaarde toenemen of afnemen wanneer deze wordt gemeten door de CPI (Consumentenprijsindex) tegen inflatietarieven.

Termijndeposito's (CD's)

CD's bieden de mogelijkheid om geld te investeren voor een bepaalde periode, en de rendementen kunnen overeenkomen met of hoger zijn dan die van hoogrenderende spaarrekeningen. Soorten CD's zijn jumbo, aanvulling, IRA, renteverhoging, en geen boete. Jumbo CD's vereisen een grote inleg. De minimale grote inleg is relatief aan elke entiteit die betrokken is bij de investering. Registreer op Quantum Voxis om contact te leggen met een investeringseducatiefirma om meer te weten te komen over CD's.

Onderzoek naar Portefeuillebeheer

Portefeuillebeheer houdt in dat assets worden geselecteerd en gemonitord die voldoen aan de risicotolerantie of financiële doelen van een investeerder. Retail- en institutionele investeerders bouwen en beheren portefeuilles door een goede greep te hebben op diversificatie, herbalancering en asset-allocatie.

Soorten portefeuillebeheer zijn actief, passief, discretionair en niet-discretionair. Actief portefeuillebeheer maakt gebruik van strategieën zoals voortdurend aan- en verkopen van assets en kortetermijninvesteringen om te proberen hoge rendementen te behalen en een specifieke marktindex of benchmark te verslaan. Deze portefeuillebeheerstijl vereist expertise, marktvoorspellingen en onderzoek. Passief portefeuillebeheer bootst de prestaties van een bepaalde benchmark of marktindex na. Deze portefeuillebeheerstijl genereert minder kosten dan actief portefeuillebeheer.

Discretionair portefeuillebeheer vereist van professionals dat ze namens een investeerder investeringsbeslissingen nemen door rekening te houden met hun tijdsbestek, risicotolerantie en investeringsdoelen. Niet-discretionair portefeuillebeheer vereist volledige betrokkenheid en goedkeuring van een investeerder bij assets om assets te kopen en te verkopen. Hier kan de portefeuillemanager niet naar eigen goeddunken handelen. Registreer op Quantum Voxis om meer te weten te komen over portefeuillebeheer.

Toegang tot Onderwijs over Strategieën en Risico's via Quantum Voxis

Beleggingsstrategieën helpen mensen bij het identificeren van hoe ze moeten beleggen. Strategieën voor beleggingen omvatten waardebeleggen, inkomstenbeleggen en dollarkosten gemiddeld. Waardebeleggen is een langetermijnstrategie die vermeende ondergewaardeerde aandelen identificeert met fundamentele analyse en ze koopt tegen gereduceerde prijzen. Hoewel de intrinsieke waarde van deze activa misschien niet verandert, kunnen beleggers er rendement op behalen als gevolg van kortetermijnmarktfluctuaties in de prijs.

Inkomstenbeleggen streeft naar een regelmatig inkomen via mogelijke obligatierendementen, rente of dividenden. Dollarkosten gemiddeld is een langetermijnstrategie die wordt gebruikt om marktvolatiliteit te minimaliseren. Deze beleggingsstrategieën kunnen risico's verlichten. We bespreken hieronder enkele van de risico's:

Renterisico

Risico's van rentetarieven veroorzaken wijzigingen in rentetarieven voor obligatiehouders of vastrentende beleggers. Soorten rentetariefrisico's zijn basis-, optioneel-, rendementscurve- en herprijzingrisico's. Beleggers kunnen rentetariefrisico's verzachten door middel van afdekking en diversificatie. Leer meer over de verschillende soorten rentetariefrisico's door u te registreren op Quantum Voxis.

Concentratierisico

Concentratierisico's beïnvloeden beleggingswaarden wanneer beleggers hun geld toewijzen aan één activum dat later ondermaats presteert. Dit risico strekt zich ook uit tot beleggen in een enkele sector of land. Enkele manieren om concentratierisico's te verzachten zijn gedekte calls, diversificatie en afdekking.

Gebeurtenisrisico

Gebeurtenisrisico's hebben een negatieve invloed op de beleggingsprestaties door onvoorziene omstandigheden zoals schandalen, oorlog en natuurrampen. Gebeurtenisrisico's kunnen ook schadelijk zijn voor de aandelenmarkt vanwege plotselinge bedrijfsherstructureringen. Diversificatie kan dit risico verzachten.

Inflatie Risico

Inflatierisico's ontstaan wanneer het geld van een belegger aan koopkracht verliest. Dit risico heeft vaak invloed op investeringen met vaste rendementen. Mogelijke mitigatieprocessen voor inflatierisico's omvatten beleggen in aandelen of onroerend goed, omdat deze inflatie kunnen overrulen. Wilt u meer weten? Registreer op Quantum Voxis.

Verduidelijking van Risicoanalyse

Risicoanalyse richt zich op het beoordelen van effecten op mogelijke risico's en het nemen van inspanningen om deze te verzachten. Risicoanalyse kan kwantitatief of kwalitatief zijn. Kwantitatieve risicoanalyse kent numerieke waarden toe aan risico's via wiskundige modellen, terwijl kwalitatieve risicoanalyse theoretische modellen voor risico's opbouwt op basis van het oordeel van mensen.

Soorten risicoanalyse zijn de oorzaak, behoeftenanalyse, bedrijfseffecten en risico-batenanalyse. Oorzaakanalyse richt zich op het identificeren en uitroeien van risicoveroorzakers. Behoeftenanalyse analyseert de huidige situatie van een investering. Ontdek meer over bedrijfseffecten en risico-batenanalyse door u te registreren op Quantum Voxis en contact te maken met beleggingseducatiefirma's.

Leer Portfolio-herbalancing door te registreren op Quantum Voxis

Portefeuilleherbalancering is het proces dat beleggers gebruiken om de waarde van de assetallocatie van een portefeuille naar de vooraf bepaalde waarde te veranderen. Dit proces is essentieel omdat het emotioneel beleggen kan elimineren, en daardoor mogelijk de blootstelling aan risico kan minimaliseren.

Herbalancering kan veranderen naast een verandering in het financiële doel van een investeerder. Professionals of particuliere beleggers kunnen dit proces uitvoeren. Ook kan herbalancering ervoor zorgen dat portefeuilles worden afgestemd op de risicotolerantie van een investeerder.

Hoewel portefeuilleherbalancering enkele voordelen heeft, heeft het enkele nadelen. Het herbalanceren van een portefeuille brengt transactiekosten met zich mee en kan het netto-inkomen verlagen. Het minimaliseren van het risicoblootstelling bij herbalancering vereist beleggingskennis. Verkrijg beleggingskennis van beleggingseducatoren door u aan te melden op Quantum Voxis.

Soorten Portfolio Herbalancing

De portefeuilleherbalanceringstypes zijn op kalender gebaseerd, op trigger gebaseerd, constant mix en smart beta herbalancering. Op kalender gebaseerde herbalancering richt zich op het aanpassen van een portefeuille elk kwartaal of jaarlijks. Op trigger gebaseerde herbalancering past een portefeuille aan wanneer deze vooraf bepaalde waarden overschrijdt. Voor constant-mix herbalancering herbalancering past de belegger een portefeuille aan door zich te houden aan een vast percentage van activa in een portefeuille. Registreer op Quantum Voxis om meer te weten te komen over herbalanceringstypes.

Strategische Stappen voor Portfolio Herbalancering

Analyse

Mensen moeten de procentuele gewichten van elke activaklasse vergelijken met hun activaspreiding door middel van spreadsheets of andere tools.

Verschillen opmerken

Het observeren van de bestaande en geplande procentuele verschillen in activaspreiding. Investeerders passen indien nodig aan als beide percentages niet overeenkomen.

Verkopen

Na het wegen van het verschil kunnen investeerders ervoor kiezen het overtollige percentage van de activa in de portefeuille te verkopen.

Kopen

Mogelijke opbrengsten uit de verkoop van activa kunnen worden gebruikt om activa aan te kopen die nodig zijn om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen.

Geld toevoegen

Op dit moment vereist het herbalanceren van een portefeuille het toevoegen van geld aan de bestaande portefeuille om de waarde ervan te verhogen.

Investeren van toegevoegd geld

Investeerders berekenen het verschil tussen de huidige en de gewenste waarde van elke activaklasse en investeren toegevoegd geld om het verschil te compenseren. Leer over portefeuilleherbalancering zelfs zonder investeerder te zijn. Registreer op Quantum Voxis om in contact te komen met beleggingseducatoren die dat mogelijk maken.

Bereid om te leren over Investeren met hulp van Quantum Voxis?

Beleggingseducatie is niet exclusief voor bestaande of toekomstige investeerders alleen. Mensen uit verschillende disciplines kunnen beleggingseducatie verwerven om hun kennisbereik te verbreden, frisse standpunten over kwesties te krijgen en een beter begrip van de beleggingswereld te hebben. Quantum Voxis deelt slechts fragmenten van beleggingsinformatie. Ontvang het laatste nieuws van beleggingseducatiebedrijven door gratis te registreren op Quantum Voxis.

Quantum Voxis Veelgestelde vragen

Hoeveel kost het om te registreren op Quantum Voxis?

Plus icoonMin icoon
Registratie op Quantum Voxis is gratis. Mensen die meer over investeringen willen leren, kunnen zich registreren op Quantum Voxis om contact te maken met investeringseducators zonder te betalen.

Is Investeringseducatie betaalbaar op Quantum Voxis?

Plus icoonMin icoon
Quantum Voxis biedt geen investeringseducatie aan. Echter, de investeringsdocenten waarmee Quantum Voxis mensen in contact brengt, hebben cursussen ontworpen die aansluiten bij verschillende leerbudgetten.

Hoe kunnen mensen weten welke onderwerpen ze moeten kiezen?

Plus pictogramMin-icoon
Mensen kunnen investeringseducatiebedrijven vertellen in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn. Als ze twijfelen, kunnen ze hulp krijgen van deze bedrijven om te bepalen op welke onderwerpen ze zich moeten richten op basis van hun interesses.

Schrijf je nu in

Uw voornaam is te kort (minimaal 2 karakters)
✔
Voer alstublieft uw echte e-mailadres in ([email protected])
✔
Uw achternaam is te kort (minstens 2 tekens)
✔

Verbindt u met het bedrijf
Disclaimer:
Risico pop-up bureaublad
Risico Pop-up Tablet
Risico popup Mobiel